Kathmandu / Nepal - Dec 18, 2008
Happy-New-Year-Wishes of Sherab Gyaltsen Rinpoche© Video by Peter Cerveny